DET BLIR LODD SALG PÅ BUSSEN

Hei det blir lodd salg pår bussen til Grunnfjord, sår husk år ta med ekstra penger, masse gevinster har vi ogsår, lodden selges pår bussen pår tur utover og sår blir det trekning pår hjemturen