PREMIER

HEI ALLE TURMARSJ VENNER!
Vi i styre har bestemt at vi ogsår i årr skal ha lodd salg pår bussen til Møljekalas/Møljemarsjen i Grunnfjord den 03.02.18. Men fårr år får det til, sår mår vi ha hjelp fra dere, sår hvis noen av dere kan sponse oss med premier til det sår blir vi glade, trenger ikke år verre sår store tingen, vist 20 gir en premie hver sår er det jo 20 premier, men vi tar gjerne imot flere Premier

Mvh Tor – Ivar Didriksen