parkering Circel K

Til dere som gårr RV 7 fra Circel K i Breivika husk at det ikke er lov år parkere der lenger, Har spurt om år står der men fikk til svar at det er europark som eier det områrdet, bare sår dere vet det, slik at dere ikke fårr parkeringsbot nårr dere er ute og gårr RV 7 i Tromsø