Vi ønsker alle vårre medlemmer i

Tromsø Turmarsjhelselag

 

God Jul

og

 

Godt Nytt årr

 

 

Hilsen fra styret i

 Tromsø turmarsjhelselag