MØLJEKALAS

MØLJEKALAS OG «MØLJEMARSJ» I GRUNNFJORD

Tromsø Turmarsjhelselag arrangerer busstur lørdag 03.02.2018 til Grunnfjord ved Hansnes

for år delta pår «Møljemarsj» med IVV-stempling samt møljekalas, og vi inviterer alle

interesserte til år delta pår turen. Medlemmer av Tromsø Turmarsjhelselag pr. 01.01.18 betaler

NOK 110,- for turen, mens ikke-medlemmer betaler NOK 160,-. I tillegg kommer betaling for

selve møljekalaset, som er NOK 220,- for voksne og NOK 100,- for barn under 15 årr. Kaffe og

et kakestykke etter middagen koster NOK 50,- (betales til arrangøren i Grunnfjord).

Pårmeldingsavgiften NOK 20,- pr. person for turmarsjen kommer i tillegg.

 

Tromsø Turmarsjhelselag vil sørge for pårmelding til turmarsjen og møljekalaset for samtlige

som melder seg pår bussturen. Betaling av startkontingenten, møljekalaset og bussturen gjøres på bussen å ta med nøyaktig beløp. Kake og kaffe betales i grendehuset. HUSK REFLEKS.

 

Bussen vil kjøre fra kaia nedenfor ESSO-stasjonen i Tromsdalen kl. 13.45, fra Nansenplass 13.50, og kjører Stakkevollveien og Tverrforbindelsen til bussterminalen pår Langnes. Det blir avgang fra bussterminalen kl. 14.15. Det blir selvsagt anledning til år går pår bussen pår holdeplasser mellom Nansenplass og Langnes, og pår Kvaløysletta bussterminal, MEN DETTE

MÅ AVTALES PÅ FORHÅND. Se pårmeldingen nedenfor.

 

Etter møljekalaset returnerer bussen til Tromsø, og vi regner med år være tilbake i byen ca.

  1. 20.30. Bussen kjører da til bussterminalen pår Kvaløysletta, sår til bussterminalen pår

Langnes, videre over Tverrforbindelsen og langs Stakkevollveien til Nansenplass, og deretter

over brua til kaia i Tromsdalen, som er siste stoppested. Det blir selvsagt anledning til år går av

bussen underveis pår denne ruten.

 

Dersom du/dere ønsker år delta pår ovennevnte arrangement sår fyll ut pårmeldingen nedenfor og returnبr den til Tromsø Turmarsjhelselag SENEST MANDAG 22.01.18. De som melder seg pår turen møter opp til bussavgang – det blir plass til alle.

 

Ved avbestilling senere enn 22.01.18, eller dersom du/dere unnlater år møte ved bussavgang, vil det bli avkrevd et gebyr pår NOK 160,- pr. person (gjelder ogsår medlemmer av TTHL). Dette for år dekke andel kostnader til leie av bussen.

————————————————————————————————————————

PÅMELDING BUSSTUR TIL «MؘLJEMARSJ» OG MؘLJEKALAS I GRUNNFJORD

 

Ja, jeg/vi ønsker år delta pår bussturen til «Møljemarsj» og møljekalas i Grunnfjord 03.02.18

 

Navn               :_______________________________________Medlem av TTHL:  Ja  /  Nei

E-postadr.      :_______________________________________Mobiltlf.   :_________________

 

Navn               :_______________________________________Medlem av TTHL:  Ja  /  Nei

E-postadr.      :_______________________________________Mobiltlf.   :_________________

 

Navn               :_______________________________________Medlem av TTHL:  Ja  /  Nei

E-postadr.      :_______________________________________Mobiltlf.   :_________________

 

Navn               :_______________________________________Medlem av TTHL:  Ja  /  Nei

E-postadr.      :_______________________________________Mobiltlf.   :_________________

 

JEG/VI ؘNSKER Å GÅ PÅ BUSSEN PŠ……………………………………… HOLDEPLASS.

 

Pårmeldingen mår være mottatt SENEST MANDAG 22.01.2018 hos

Rolf Richardsen, Postboks 244, 9253 Tromsø (E-post: rolf.richardsen@dnb.no)