FORANDRING AV SISTE DEL AV RV-7, LØYPE 9.

FORANDRING AV SISTE DEL AV RV-7, LؘYPE 9.

Skriver her siste del av opprinnelig beskrivelse: ……….følg stien nedenfor Storelvahallen og Storelva skole (pår Nedre Storvollen) og fram til Storelvbakken. Sår videre ny beskrivelse:

Kryss sår over Storelvbakken og ta til venstre pår gangvegen. KONTROLL NR. 3. pår første gangfeltskilt i svingen nårr du tar til høyre inn i Borgensvingen. Fortsett videre fram i Borgensvingen som etter en stund skifter navn til Tangsprellvegen. Før Tangsprellvegen gårr du forbi Polarmårsen barnehage pår høyre side og enda an barnehage noen meter lenger framme pår samme side. Fortsett videre fram til Strandsneglvegen og ta til venstre opp bakken her. Går videre her fram til Hummervegen hvor du tar til venstre og fortsetter rundt første sving mot høyre og igjen til høyre, og inn i Kamskjellvegen. I enden av denne veien tar du til venstre pår gang/sykkelvei som har Nisevegen nede langs med gangstien. Går fram til Niseveien Snuplass/busstopp. Fortsett rett fram pår fortau langs Nisevegen. Ved busstopp tar du opp til venstre opp gangstien som er Ringselvegen som gårr paralellt med Nisevegen og forbi Selnes skole. Fortsett mot høyre i Kobbevegen og ned bakken og svingene helt ned til rundkjøringen pår Rv.862/Eidvegen. Ta til venstre pår fortauet her og du ser bensinstasjonen Best foran deg og du er i mårl. Hipp hurra, hehe.

481total visits,1visits today

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *