Pennen var borte

I gårr sår var pennen borte pår Radisson Blu, men jeg fikk en ny oss dem, sår jeg hårper den fårr ligge i fred der når, dumt hvis folk kommer dit sår er det ikke pen der

LANGVEIS FARENDE PV DELTAGER FRA CANADA!

I dag gikk jeg og Egil Johnsen fra havneterminalen til Radisson blu for år starte pår dagens 11 km PV, og da kom det ei fra Canada Patti Earle bort til Egil for hun sår han hadde pår seg en refleksvest med forbundets logo, og da ville hun går sammen med oss år det fikk hun, og hun var pår samme hurtigruta som Egil men hun kom pår i Bergen og skal t/r Bergen – Kirkenes, og hun synes det var fint år går sammen med oss – med patti Earle og Egil Johnsen