Pennen var borte

I gårr sår var pennen borte pår Radisson Blu, men jeg fikk en ny oss dem, sår jeg hårper den fårr ligge i fred der når, dumt hvis folk kommer dit sår er det ikke pen der

LANGVEIS FARENDE PV DELTAGER FRA CANADA!

I dag gikk jeg og Egil Johnsen fra havneterminalen til Radisson blu for år starte pår dagens 11 km PV, og da kom det ei fra Canada Patti Earle bort til Egil for hun sår han hadde pår seg en refleksvest med forbundets logo, og da ville hun går sammen med oss år det fikk hun, og hun var pår samme hurtigruta som Egil men hun kom pår i Bergen og skal t/r Bergen – Kirkenes, og hun synes det var fint år går sammen med oss – med patti Earle og Egil Johnsen

PV 23 kode

Walter Swensen
1 t ·
Til alle eller de får som har vert innom Circle K pår PV-23, 6 eller 11km. løypa sår fant jeg ut at den var borte da jeg var der og skulle skifte den etter styremøtet pår torsdag. Hun som jobbet der visste ingen ting da hun har jobbet kvelden hele uka. Sår ringte jeg daglig leder pår fredag og hun visste heller ingen ting, men det var bare og sette den opp igjen sa hun. Mest sannsynlig hadde noen vasket vinduene og sår tatt koden og lomma ned fra vinduet.

Sår var jeg innom der i ettermiddag kl.14.00. Hun som jobbet da visste heller ingen ting. Jeg ba henne og se i en skuff for og se om den var der og fant koden, men ikke lomma. Men jeg klistret en ny kode opp med en tape inntil jeg får laget ei ny lomme.

Sår da skulle alt være greit til neste vindusvask, hehe. Hvis det er dem som har gjordt det da. Det vet vi jo ikke, men tror det.

FRA TIRSDAGER TIL MANDAGER

Hei!
Fra år med første vinterseriemarsj 5.11.2018 klokken 18:00 – 18:30 i kroken, vil ikke lenger går pår Tirsdag men blir flyttet til mandager framover. Det gjelder alle marsjer fra Kroken, ogsår sommerserien 2019 til vi fårr en annen beskjed. siden lokale ikke er ledig lenger pår tirsdager, spre budskapet videre til andre turmarsjgrårere

God Påske!

Jeg ønsker alle turmarsj Gårere en riktig god og fredfylt pårske, sår sees vi plutselig pår en turmarsj

Jeg ønsker alle turmarsj Gårere en riktig god og fredfylt pårske, sår sees vi plutselig pår en turmarsj

FORANDRING AV SISTE DEL AV RV-7, LØYPE 9.

FORANDRING AV SISTE DEL AV RV-7, LؘYPE 9.

Skriver her siste del av opprinnelig beskrivelse: ……….følg stien nedenfor Storelvahallen og Storelva skole (pår Nedre Storvollen) og fram til Storelvbakken. Sår videre ny beskrivelse:

Kryss sår over Storelvbakken og ta til venstre pår gangvegen. KONTROLL NR. 3. pår første gangfeltskilt i svingen nårr du tar til høyre inn i Borgensvingen. Fortsett videre fram i Borgensvingen som etter en stund skifter navn til Tangsprellvegen. Før Tangsprellvegen gårr du forbi Polarmårsen barnehage pår høyre side og enda an barnehage noen meter lenger framme pår samme side. Fortsett videre fram til Strandsneglvegen og ta til venstre opp bakken her. Går videre her fram til Hummervegen hvor du tar til venstre og fortsetter rundt første sving mot høyre og igjen til høyre, og inn i Kamskjellvegen. I enden av denne veien tar du til venstre pår gang/sykkelvei som har Nisevegen nede langs med gangstien. Går fram til Niseveien Snuplass/busstopp. Fortsett rett fram pår fortau langs Nisevegen. Ved busstopp tar du opp til venstre opp gangstien som er Ringselvegen som gårr paralellt med Nisevegen og forbi Selnes skole. Fortsett mot høyre i Kobbevegen og ned bakken og svingene helt ned til rundkjøringen pår Rv.862/Eidvegen. Ta til venstre pår fortauet her og du ser bensinstasjonen Best foran deg og du er i mårl. Hipp hurra, hehe.