God Påske!

Jeg ønsker alle turmarsj Gårere en riktig god og fredfylt pårske, sår sees vi plutselig pår en turmarsj

Jeg ønsker alle turmarsj Gårere en riktig god og fredfylt pårske, sår sees vi plutselig pår en turmarsj

FORANDRING AV SISTE DEL AV RV-7, LØYPE 9.

FORANDRING AV SISTE DEL AV RV-7, LؘYPE 9.

Skriver her siste del av opprinnelig beskrivelse: ……….følg stien nedenfor Storelvahallen og Storelva skole (pår Nedre Storvollen) og fram til Storelvbakken. Sår videre ny beskrivelse:

Kryss sår over Storelvbakken og ta til venstre pår gangvegen. KONTROLL NR. 3. pår første gangfeltskilt i svingen nårr du tar til høyre inn i Borgensvingen. Fortsett videre fram i Borgensvingen som etter en stund skifter navn til Tangsprellvegen. Før Tangsprellvegen gårr du forbi Polarmårsen barnehage pår høyre side og enda an barnehage noen meter lenger framme pår samme side. Fortsett videre fram til Strandsneglvegen og ta til venstre opp bakken her. Går videre her fram til Hummervegen hvor du tar til venstre og fortsetter rundt første sving mot høyre og igjen til høyre, og inn i Kamskjellvegen. I enden av denne veien tar du til venstre pår gang/sykkelvei som har Nisevegen nede langs med gangstien. Går fram til Niseveien Snuplass/busstopp. Fortsett rett fram pår fortau langs Nisevegen. Ved busstopp tar du opp til venstre opp gangstien som er Ringselvegen som gårr paralellt med Nisevegen og forbi Selnes skole. Fortsett mot høyre i Kobbevegen og ned bakken og svingene helt ned til rundkjøringen pår Rv.862/Eidvegen. Ta til venstre pår fortauet her og du ser bensinstasjonen Best foran deg og du er i mårl. Hipp hurra, hehe.

Nytt fra Norges Turmarsjforbund

Fra Norges Turmarsjforbund

Endringer pår vårre landsomfattende seriemarsjer
8. desember 2017/i Nyheter, Toppsak /av Webmaster
Fra og med 2018, vil vi ikke lenger produsere stoffmerker for, Vårrsleppet, Sommertrimmen og høstvandringen. Etterspørselen er minimal og vi sitter igjen med store mengder stoffmerker. Vinterserien, sommerserien og Julemarsjen, vil fortsatt beholde stoffmerkene, da det selges en del av disse.
Vi fjerner ogsår kravene pår Sommer- og vinterserien, angårende sølv og gullmedaljer, man kan fritt kjøpe medaljer etter en enkelt deltakelse. Foreløpig beholder vi begge valørene.

Sommerserien

OVERSIKT OVER MARSJENE VÅRE I SOMMERPERIODEN 2018.

03-04-2018 18.00-18.30 Sommerserien 01 Tribunebygget ved Fløyabanen
17-04-2018 18.00-18.30 Sommerserien 02 Kroken Fritidsklubb
—————– —————– ————————- —– ————————————————————
08-05-2018 18.00-18.30 Vårrsleppet Kroken Fritidsklubb
15-05-2018 18.00-18.30 Musikkorpsene 150 årr Kroken Fritidsklubb
22-05-2018 18.00-18.30 Sommerserien 03 Tribunebygget ved Fløyabanen
—————- ————– —————————– —- ——————————————
03-06-2018 11.00-11.30 Sommerserien 04 Havfrua Kro, Sommarøy
03-06-2018 13.30-14.00 Sommertrimmen Havfrua Kro, Sommarøy
12-06-2018 18.00-18.30 Sommerserien 05 Tribunebygget ved Fløyabanen
17-06-2018 11.00-12.00 Sommerserien 06 Telegrafbukta
God sommer og vel møtt til nye marsjer i august
31-08.2018 18.00-19.00 Fløyadilten IOGT-Huset, Krokveien 57, Tromsdalen
01-09-2018 15.00-16.00 Minnesmerkemarsj IOGT-Huset, Krokveien 57, Tromsdalen
02-09-2018 11.00-12.00 Tromsømarsjen IOGT-Huset, Krokveien 57, Tromsdalen
11-09-2018 18.00-18.30 Sommerserien 07 Tribunebygget ved Fløyabanen
16-09-2018 11.00-11.30 DNT 150 Årr Bydelshuset pÅr Kvaløysletta
25-09-2018 18.00-18.30 Høstvandring Kroken Fritidsklubb
30-09-2018 11.00-11.30 Sommerserien 08 Bydelshuset pÅr Kvaløysletta
————— —————- ———————— —- ———————————————–
02-10-2018 18.00-18.30 Sommerserien 09 Kroken Fritidsklubb
14-10-2018 11.00-11.30 Sommerserien 10 Bydelshuset pår Kvaløysletta
23-10-2018 18.00-18.30 Sommerserien 11 Tribunebygget ved Fløyabanen

Løypelengde: 5 og 10 km (som begge gir IVV-stempel)
Kr. 20,- pr start gir stempel.
Startgebyr: kr. 35,- pr. start gir IVV-stempel og pins.
Kr. 60,- pr. start gir IVV-stempel og medalje
Medaljer: Gjennomført 6 seriemarsjer gir rett til kjøp av sølvmedalje
Gjennomført 10 seriemarsjer gir rett til kjøp av gullmedalje

FؘLG OGSŠMED I ”KL
Kontaktperson: Walter Swensen tlf. 77 69 53 28(p) / 91 16 55 84 (mobil)
Internett.adresse: www.tthl.no

MØLJEKALAS

MØLJEKALAS OG «MØLJEMARSJ» I GRUNNFJORD

Tromsø Turmarsjhelselag arrangerer busstur lørdag 03.02.2018 til Grunnfjord ved Hansnes

for år delta pår «Møljemarsj» med IVV-stempling samt møljekalas, og vi inviterer alle

interesserte til år delta pår turen. Medlemmer av Tromsø Turmarsjhelselag pr. 01.01.18 betaler

NOK 110,- for turen, mens ikke-medlemmer betaler NOK 160,-. I tillegg kommer betaling for

selve møljekalaset, som er NOK 220,- for voksne og NOK 100,- for barn under 15 årr. Kaffe og

et kakestykke etter middagen koster NOK 50,- (betales til arrangøren i Grunnfjord).

Pårmeldingsavgiften NOK 20,- pr. person for turmarsjen kommer i tillegg.

 

Tromsø Turmarsjhelselag vil sørge for pårmelding til turmarsjen og møljekalaset for samtlige

som melder seg pår bussturen. Betaling av startkontingenten, møljekalaset og bussturen gjøres på bussen å ta med nøyaktig beløp. Kake og kaffe betales i grendehuset. HUSK REFLEKS.

 

Bussen vil kjøre fra kaia nedenfor ESSO-stasjonen i Tromsdalen kl. 13.45, fra Nansenplass 13.50, og kjører Stakkevollveien og Tverrforbindelsen til bussterminalen pår Langnes. Det blir avgang fra bussterminalen kl. 14.15. Det blir selvsagt anledning til år går pår bussen pår holdeplasser mellom Nansenplass og Langnes, og pår Kvaløysletta bussterminal, MEN DETTE

MÅ AVTALES PÅ FORHÅND. Se pårmeldingen nedenfor.

 

Etter møljekalaset returnerer bussen til Tromsø, og vi regner med år være tilbake i byen ca.

  1. 20.30. Bussen kjører da til bussterminalen pår Kvaløysletta, sår til bussterminalen pår

Langnes, videre over Tverrforbindelsen og langs Stakkevollveien til Nansenplass, og deretter

over brua til kaia i Tromsdalen, som er siste stoppested. Det blir selvsagt anledning til år går av

bussen underveis pår denne ruten.

 

Dersom du/dere ønsker år delta pår ovennevnte arrangement sår fyll ut pårmeldingen nedenfor og returnبr den til Tromsø Turmarsjhelselag SENEST MANDAG 22.01.18. De som melder seg pår turen møter opp til bussavgang – det blir plass til alle.

 

Ved avbestilling senere enn 22.01.18, eller dersom du/dere unnlater år møte ved bussavgang, vil det bli avkrevd et gebyr pår NOK 160,- pr. person (gjelder ogsår medlemmer av TTHL). Dette for år dekke andel kostnader til leie av bussen.

————————————————————————————————————————

PÅMELDING BUSSTUR TIL «MؘLJEMARSJ» OG MؘLJEKALAS I GRUNNFJORD

 

Ja, jeg/vi ønsker år delta pår bussturen til «Møljemarsj» og møljekalas i Grunnfjord 03.02.18

 

Navn               :_______________________________________Medlem av TTHL:  Ja  /  Nei

E-postadr.      :_______________________________________Mobiltlf.   :_________________

 

Navn               :_______________________________________Medlem av TTHL:  Ja  /  Nei

E-postadr.      :_______________________________________Mobiltlf.   :_________________

 

Navn               :_______________________________________Medlem av TTHL:  Ja  /  Nei

E-postadr.      :_______________________________________Mobiltlf.   :_________________

 

Navn               :_______________________________________Medlem av TTHL:  Ja  /  Nei

E-postadr.      :_______________________________________Mobiltlf.   :_________________

 

JEG/VI ؘNSKER Å GÅ PÅ BUSSEN PŠ……………………………………… HOLDEPLASS.

 

Pårmeldingen mår være mottatt SENEST MANDAG 22.01.2018 hos

Rolf Richardsen, Postboks 244, 9253 Tromsø (E-post: rolf.richardsen@dnb.no)