DET BLIR LODD SALG PÅ BUSSEN

Hei det blir lodd salg pår bussen til Grunnfjord, sår husk år ta med ekstra penger, masse gevinster har vi ogsår, lodden selges pår bussen pår tur utover og sår blir det trekning pår hjemturen

TREKKING AV T- SKJORTE PÅ STARTKORTE PÅ JULEMARSJEN

Hei Turmarsj gårere!

Det blir trekt 6 stk T- skjorter og en ekstra gevinst som jeg har sponset pår start korte pår julemarsjen 26.12.16, trekkingen vil bli fortatt etter siste person er kommet i mårl, og vinneren mår verre til stede under trekkingen, ellers blir det trekt en annen vinner vist det start nr som blir trekt har dratt hjem

MEDLEMS FESTEN !

Da har Tromsø turmarsjhelselag avviklet årrets medlems fest som ble arrangert Pår Heracleum, og det var 26 turmarsj gårere som var samlet til et sosialt samvær, og til middag fikk vi servert lammegryte med grønsaker og potetmos og tyttebær for dem som ville ha , det og det var kjempe godt,og til dessert var det kaffe og bløtkake , sår leste Ann – Inger 2 dikt for oss som vi flirte godt av,og alle var fornøyd med sammenkomsten15095642_10154783457430530_9150986336528434122_n14991847_10154783458015530_574820630399486909_n14993459_10154783458055530_4573198898682385381_n15027911_10154783458585530_6919818300623649876_n15027987_10154783457610530_3504401520638099699_n15032124_10154783458515530_342158062673876564_n15032239_10154783457875530_1247908034331746926_n15037251_10154783457795530_9030353857501171558_n15055646_10154783457685530_3468288387955825470_n15027911_10154783458585530_6919818300623649876_n15073440_10154783457945530_4094686703806232690_n15078669_10154783457730530_5907741052875176921_n15085704_10154783458355530_6653982005612933406_n15094954_10154783458410530_2208452830208710352_n15095615_10154783458455530_643481683474515005_n15109344_10154783458290530_8849179306780531585_n15109356_10154783457505530_7960345629926581503_n

KONTROLLKODEN VED PRESTVANNET !

Walter Swensen

I ettermiddag med mye fram og tilbake og ved hjelp av det lille fine «verkstedet» til Leif Wallann for år lage nytt feste til kontrollkoden ved Prestvannet er når koden ved den NYE brua ved Prestvannet tilbake og all mår går den «gamle», vanlige ruta rundt Prestvannet. Koden ved Prestvannet Skole har jeg når skrudd ned. Sår da er vi tilbake i normalt gjenge igjen. Det var sår mørkt da jeg var der at jeg fikk ikke tatt bilde, men det er når bare ei bru det er snakk om. Er det noen som trenger beskrivelse sår vil beskrivelsen ta deg dit. Og videre.

DA HAR DEN FÅTT LOGO PÅ

Da har Walter Swensen satt pår logoen vårr kasse pår Radisson Blu Hotel Tromsø!

Når er logoen vårr pår plass og alle hyllene, alle pins og medaljer i en plastboks i bunnen av kassen. Noen får i 6 smår plastbokser til venstre som alle har adgang til. Og sår har jeg forandret alle 6 og 11 km startkortene med plass til 10 turer fra kr.15.00 til kr.20.00. Har mange 6 og 11 km startkort uten beskrivelse og forandret prisen pår, men det kommer. Men begynner år bli tomt for 6 og 12 km startkort MED beskrivelse. Sår mår se og får gjort noe med det.

TIL DERE SOM GÅR TROMSؘ BYVANDRING.

TIL DERE SOM GÅR TROMSؘ BYVANDRING.
Når har jeg flyttet koden pår sjømannsskolen fra bak skolen til foran skolen ikke langt fra busstoppet der den skal står i vinterperioden. Det kan jo komme snø nårr som helst når.
Sår er det når mulig og flytte koden ved Prestvannet skole tilbake til sin opprinnelige plass. Skrudde den ned da jeg trodde jeg kunne bruke den der, men stolpen var for tykk. Sår jeg prøvde og skru den tilbake, men fikk ikke satt den fast sår den ligger rundt stolpen ved Prestvannet skole, men den ligger helt nede pår bakken. Sår dere vet det til jeg fårr ordnet den tilbake til sin opprinnelige plass.

Walter Swensen

FLYTTING AV UTSTYR OG MARSJENE

Hei alle sammen !

Fløya holder pår år bygge tribuner og vi har ikke tilgang til tribunebygget i byggeperioden.
Marsjene vil bli flyttet ned til hallen der vi fårr benytte kjøkken og kantine. Vi har ogsår fårtt
tilgang til lagerrom for utstyret. Den første marsjen som blir flyttet er seriemarsjen 25.10.

Nårr tid vi kan flytte tilbake til tribunebygget vet vi ikke per i dag, men kommer med informasjon nårr vi fårr beskjed fra Fløya.

Til de som skal hente/bringe utstyr til utemarsjer nårr vinterserien begynner møter bare opp
med Fløyahallen. Undertegnede vil være til stede i god tid før henting år lårse opp til lagerrommet. Dersom noen vil hente utstyr tidlig pår marsjdagen eller dagen før kontakter bare meg, sår gjør vi en avtale.

Med hilsen

for Tromsø Turmarsjhelselag
Halvor S. Nyheim